ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล นาย พีรศักดิ์    โตคำวรพจน์
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน ห้วยพุกวิทยา
สังกัด สพป.พิจิตร เขต 2