ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย พีรศักดิ์    โตคำวรพจน์
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
สำนักขุนเณร(หลวงพ่อเขียนอุทิศ)
สังกัด
สพป.พิจิตร เขต 2