ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล นาย สมบัติ    ผลาผล
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน บ้านวังแดง
สังกัด สพป.พิจิตร เขต 2