ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล นาย สุวโรจน์    พนินทร์วัฒน์
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน วัดบ้านท่าขมิ้น
สังกัด สพป.พิจิตร เขต 2