ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย สุรพล    ทองอ่อน
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
วัดบ้านท่าขมิ้น
สังกัด
สพป.พิจิตร เขต 2