ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นางสาว สุรินทร์    นาคดี
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน เชี่ยวชาญ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
วัดบ้านห้วยยาว
สังกัด
สพป.พิจิตร เขต 2