ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาง สุรินทร์    สังขวิสุทธิ์
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
วัดบ้านห้วยยาว
สังกัด
สพป.พิจิตร เขต 2