ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล นาง สุรินทร์    สังขวิสุทธิ์
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน วัดบ้านห้วยยาว
สังกัด สพป.พิจิตร เขต 2