ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล นาย สมยศ    กาญจนะ
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน วัดโพทะเล
สังกัด สพป.พิจิตร เขต 2