ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย ชัยพร    ชุ่มมั่น
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
ชุมชนวัดหนองคล้ายางพะเนียด
สังกัด
สพป.พิจิตร เขต 2