ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล นาย สมภพ    จุลพันธ์
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน บางไผ่ราษฎร์สงเคราะห์
สังกัด สพป.พิจิตร เขต 2