ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล นาย สมชาย    ภามนตรี
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
สังกัด สพป.พิจิตร เขต 2