ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย ชัยพงษ์    ดียิ้ม
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
วัดลำประดาใต้
สังกัด
สพป.พิจิตร เขต 2