ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล นาย วัชระ    เจริญภาพ
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน บำรุงราษฎร์วิทยาคม
สังกัด สพป.พิจิตร เขต 2