ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล นาย วุฒิชัย    สุบินมารัตนชัย
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน บ้านยี่มุ่ย
สังกัด สพป.พิจิตร เขต 2