ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย วุฒิชัย    สุบินมารัตนชัย
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านยี่มุ่ย
สังกัด
สพป.พิจิตร เขต 2