ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล นางสาว สมปอง    ม่วงกร
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน บ้านวังทองราษฎร์สามัคคี
สังกัด สพป.พิจิตร เขต 2