ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นางสาว สมปอง    ม่วงกร
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านวังทองราษฎร์สามัคคี
สังกัด
สพป.พิจิตร เขต 2