ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย ดำรงค์เกียรติ    โพธิ์พุก
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
อนุบาลบางมูลนาก
สังกัด
สพป.พิจิตร เขต 2