ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล นาย สมพร    กลแกม
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน วัดห้วยเรียงกลาง
สังกัด สพป.พิจิตร เขต 2