ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย จรัญ    จิอู๋
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
อนุบาลอำเภอบางมูลนาก(วัดห้วยเขน)
สังกัด
สพป.พิจิตร เขต 2