ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล นาย จรัญ    จิอู๋
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน อนุบาลอำเภอบางมูลนาก(วัดห้วยเขน)
สังกัด สพป.พิจิตร เขต 2