ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล นาย ศักดิ์ชัย    ทรงบัวผัน
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน วัดวังตะกู
สังกัด สพป.พิจิตร เขต 2