ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย ศักดิ์ชัย    ทรงบัวผัน
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
วัดวังตะกู
สังกัด
สพป.พิจิตร เขต 2