ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล นางสาว จิรัฐิติกาล    บุญอินทร์
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน วัดมะกอกงอ
สังกัด สพป.พิจิตร เขต 2