ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นางสาว จิรัฐิติกาล    บุญอินทร์
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
วัดมะกอกงอ
สังกัด
สพป.พิจิตร เขต 2