ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล นาย พรสันต์    ชั้นเจริญ
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ ชำนาญการ
โรงเรียน/กลุ่มงาน บ้านสามบึงบาตร
สังกัด สพป.พิจิตร เขต 2