ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย พรสันต์    ชั้นเจริญ
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านสามบึงบาตร
สังกัด
สพป.พิจิตร เขต 2