ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย สมเกียรติ    แท่งทอง
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
วัดวังสำโรง
สังกัด
สพป.พิจิตร เขต 2