ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล นาย สมเกียรติ    แท่งทอง
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน วัดวังสำโรง
สังกัด สพป.พิจิตร เขต 2