ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล นาย ยุทธการ    เทียนปั่น
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน วัดบึงน้ำกลัด
สังกัด สพป.พิจิตร เขต 2