ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย ยุทธการ    เทียนปั่น
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
อนุบาลตะพานหิน (วังสำโรง)
สังกัด
สพป.พิจิตร เขต 2