ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล นาย ประจวบ    เพ็งพัน
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน วัดวังหว้า
สังกัด สพป.พิจิตร เขต 2