ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย ประจวบ    เพ็งพัน
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
วัดวังหว้า
สังกัด
สพป.พิจิตร เขต 2