ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย วิริต    ชื่นเรือง
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บุรพรัตน์วิทยาคาร
สังกัด
สพป.พิจิตร เขต 2