ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล นาย วิริต    ชื่นเรือง
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน บุรพรัตน์วิทยาคาร
สังกัด สพป.พิจิตร เขต 2