ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย สุชาติ    หุ่นวัน
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
วัดคลองคูณ
สังกัด
สพป.พิจิตร เขต 2