ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล นาย สุชาติ    หุ่นวัน
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน วัดคลองคูณ
สังกัด สพป.พิจิตร เขต 2