ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล นาย ประกอบ    บรรณาธรรม
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน วัดหนองกอไผ่
สังกัด สพป.พิจิตร เขต 2