ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย ประกอบ    บรรณาธรรม
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
วัดหนองกอไผ่
สังกัด
สพป.พิจิตร เขต 2