ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล นาย สุเทพ    กลั่นเกษร
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน วัดธงไทยยาราม(ปลั่งอุปถัมภ์)
สังกัด สพป.พิจิตร เขต 2