ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย สุเทพ    กลั่นเกษร
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
วัดธงไทยยาราม(ปลั่งอุปถัมภ์)
สังกัด
สพป.พิจิตร เขต 2