ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล นาย ชรินทร์    น้อยสอน
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน วัดคลองข่อย
สังกัด สพป.พิจิตร เขต 2