ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย ชรินทร์    น้อยสอน
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
วัดคลองข่อย
สังกัด
สพป.พิจิตร เขต 2