ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย อรุณ    เอี่ยมสะอาด
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
โรงเรียนชุมชนวังหลุมวิทยาคาร
สังกัด
สพป.พิจิตร เขต 2