ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล นาย ประสิทธิ์    ภู่สอง
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน วัดทับหมัน
สังกัด สพป.พิจิตร เขต 2