ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย ประสิทธิ์    ภู่สอง
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
วัดทับหมัน
สังกัด
สพป.พิจิตร เขต 2