ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล นาย วิสูตร    กรุดอินทร์
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน วัดโพธิ์ลอย
สังกัด สพป.พิจิตร เขต 2