ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย สายัญ    หล้าสวัสดิ์
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
ชุมชนบ้านทุ่งน้อย “พิพัฒน์โสภณวิทยา”
สังกัด
สพป.พิจิตร เขต 2