ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล นาย สายัญ    หล้าสวัสดิ์
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน ชุมชนบ้านทุ่งน้อย “พิพัฒน์โสภณวิทยา”
สังกัด สพป.พิจิตร เขต 2