ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นางสาว ณัฐธัญ    แก้วชื่น
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านเขาโล้น
สังกัด
สพป.พิจิตร เขต 2