ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล นางสาว ณัฐธัญ    แก้วชื่น
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน บ้านเขาโล้น
สังกัด สพป.พิจิตร เขต 2