ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล นาย พิพัฒน์    ตลับเพชร
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน วัดเขารวก
สังกัด สพป.พิจิตร เขต 2