ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย พิพัฒน์    ตลับเพชร
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
วัดเขารวก
สังกัด
สพป.พิจิตร เขต 2