ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นางสาว สุนีย์    อินทยุง
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
วัดไดอีเผือก
สังกัด
สพป.พิจิตร เขต 2