ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล นาย สมัย    ใจภูมิ
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน ชุมชนวัดสายดงยาง
สังกัด สพป.พิจิตร เขต 2