ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย สมัย    ใจภูมิ
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
ชุมชนวัดสายดงยาง
สังกัด
สพป.พิจิตร เขต 2