ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย สนิท    รอดเที่ยง
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
วัดป่าเรไร
สังกัด
สพป.พิจิตร เขต 2