ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล นาย สนิท    รอดเที่ยง
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน วัดป่าเรไร
สังกัด สพป.พิจิตร เขต 2