ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย กุศล    จันทร์ปาน
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
วัดเขาทราย
สังกัด
สพป.พิจิตร เขต 2