ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล นาย กุศล    จันทร์ปาน
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน วัดเขาทราย
สังกัด สพป.พิจิตร เขต 2