ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล นาย วิรัตน์    เกตุเรือง
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน วัดหนองน้ำเต้า
สังกัด สพป.พิจิตร เขต 2