ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย วิรัตน์    เกตุเรือง
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
วัดหนองน้ำเต้า
สังกัด
สพป.พิจิตร เขต 2