ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย พิษณุ    แท่งทอง
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านศรีศรัทธามิตรภาพที่ 176
สังกัด
สพป.พิจิตร เขต 2