ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย พินิจ    พวงทอง
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
อนุบาลทับคล้อ
สังกัด
สพป.พิจิตร เขต 2