ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย ชูเกียรติ์    จำนงค์การ
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
วัดศรีรัตนวราราม
สังกัด
สพป.พิจิตร เขต 2