ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย เดชา    วิภาตะภูติ
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
วัดวังหินเพลิง
สังกัด
สพป.พิจิตร เขต 2