ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล นาย เดชา    วิภาตะภูติ
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน วัดวังหินเพลิง
สังกัด สพป.พิจิตร เขต 2