ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาง อรปภา    ภู่เปลื้อง
ตำแหน่ง
ครู ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
วัดวังแดง
สังกัด
สพป.พิจิตร เขต 2