ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาง ทวีสิน    โอ่งวัน
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านเขานกยูง
สังกัด
สพป.พิจิตร เขต 2