ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล นาง ทวีสิน    โอ่งวัน
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน บ้านเขานกยูง
สังกัด สพป.พิจิตร เขต 2