ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล นาย เศรษฐศิษฎ์    ทาสีเพชร
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน วัดชัยศรี
สังกัด สพป.พิจิตร เขต 2