ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย สมหวัง    เขียวสวาท
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
วัดใหม่ดงเจริญ
สังกัด
สพป.พิจิตร เขต 2