ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล นาย สวิด    เกิดคุ่ย
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน สำนักขุนเณร(หลวงพ่อเขียนอุทิศ)
สังกัด สพป.พิจิตร เขต 2