ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล นาย วันชัย    บุญเสริม
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน อนุบาลดงเจริญ (วังงิ้ว)
สังกัด สพป.พิจิตร เขต 2