ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล นางสาว นงค์นภา    อินทร์ใหญ่
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน วัดวังเรือน
สังกัด สพป.พิจิตร เขต 2