ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล นาย สานิตย์    พุดทรัพย์
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน วังก้านเหลือง
สังกัด สพป.พิจิตร เขต 2