ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย วิรัตน์    ปานแก้ว
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านไดลึก
สังกัด
สพป.พิจิตร เขต 2